Dagens ORD

Isogloss och Prosodi

http://sv.wikipedia.org/wiki/Isogloss  
http://sv.wikipedia.org/wiki/prosodi

pidginspråk, planspråk, interlingvistik, artificiella språk, esperanto, Bliss (bibliographic classification), piktogram, ideografi, sociolekt, kronolekt, sexolekt, takspråk, utbyggnadsspråk, neutralt standardspråk, avståndsspråk, bilingualism, fonologiska variablar, fonologi, lexikaliska variablar, lingua franca, kreolisering, seantik, syntax, pragmatik, semiotik, konnotation, denotation,  . . .

Hate this and I'll love you (muse)

Men det gör dom inte.
Orkar inte med dig.
Inte någon annan heller för den delen...
Billigt! Billigt!

Adjö!

Blablabla...

Dags att börja ta någon --- , saker och --- , någon --- , ingen ---
 ... - ting - ... 
                                  på allvar.


Ingenting är heligt. Men vi kan låtsas. vi måste...


Cover Me

. All I ever wanted was wrong.
Wrong. Wrong. Wrong.
-
Ramalama bang bang ding dong bang bang.

aversiv

Att konformera.
Dom sitter där och slår i bordet, till vad jag tror är en ramsa. TRAMS RAMSA. Och jag försöker slå jag med men allt jag tänker är att detta är så fullkomligt meningslöst. Jag måste supa mig dum i huvudet för att ens förstå. Och det enda jag tänker på är att jag vill gå hem och läsa ut 'existentialismen är en humanism'. Och det enda jag tänker på är att jag önskar att det inte var så. Och jag önskar att jag var dum i huvudet.

Precious Poison

</3

SÖTASTE JAG SETT


"I'm wrapped around your finger, I'm digging under dirt, so deep into this shit I can taste the earth. You're running me in circles, I'm running out of breath, but you ain't gonna stop 'til there's nothing left."

- Hassle.

Dagens,

Mollusk
= Blötdjur


Motivational Issues (Issues part 1)

Jag är så fruktansvärt usel på att rikta min överproduktivitet, sprudlande energi och spretiga kreativitet till det jag faktiskt borde göra. Exempel;

1. J a g   s k a    l ä s a   o m   f ö r s t a   v ä r l ds k r i g e t , i s t ä l l e t   h a m n a r   j a g   p å   n å g o t   s ä t t   p å   D N ' s   h e m s i d a   o c h   l ä s e r   e n   f a n t a s t i s k t   i n t r e s s a n t   a r t i k e l   o m   p e n n a l i s m .   J a g   b l i r   s å   f a s c i n e r a d   a v   b e g r e p p e t   a t t   j a g   s p e n d e r a r   r e s t e n   a v   k v ä l l e n   å t   a t t   g o o g l a   p å   p e n n a l i s m . 2. Jag ska skriva en filosofiuppsats om Fatalism kontra Indeterminism. För att reda ut hur det egentligen är ställt med problemet tänker jag gå på djupet och undersöka kausalitetens mekanismer med hjälp av vetenskapliga teser tagna ur bl.a. allmänna relativitetsteorin. Det slutar med att jag spenderar halva natten åt att läsa fysikartiklar. 3. J a g   s k  a   s k r i v a   e t t   p a r t i t u r   m e d   e t t   a n t a l   m o d u l a t i o n e r   e t c e t e r a . . .   E f t e r   a t t   j a g   l ä s t   u t   d e n   b o k e n   j a g   f ö r   t i l l f ä l l e t   h å l l e r   p å   a t t   l ä s a ,   s å k l a r t !   . .   M e n   s e d a n   k o m m e r   j a g   p å   a t t   j a g   f ö r   t i l l f ä l l e t   h å l l e r   p å   a t t   l ä s a   t r e   o l i k a   b ö c k e r ,   d et   v e r k a r   j u   i n t e   m e r   ä n   r i m l i g t   o c h   r ä t t   a t t   j a g   s k a   l ä s a   u t   a l l a   t r e   i n n a n   j a g   b ö r j a r   p å   G e h ö r s & m u s i k l ä r a   u p p g i f t e n ?   M a n   s k a   j u   f a k t i s k t   a v s l u t a   d e t   m a n   p å b ö r j a t ! 4. Jag ska sätta mig och avsluta den där filosofi uppgiften en gång för alla, men en väldigt tydlig bild på en skiss dyker upp i mitt huvud och jag lyckas inte sudda bort den. När jag väl istället lyckats teckna ned den är klockan över midnatt och jag är alldeles för trött för att skriva något. 5. J a g   s k a   s k r i v a   v i d a r e   p å   m i n   a l l e g o r i   u t a v   d e n   g u d o m l i g a   k o m e d i n   m e n   i h ä r d i g a   t a n k a r   o m   p r o b l e m a t i k e n  m e d   d e n   s o c i a l d a r w i n i s t i s k a   i n d i v i d u a l i s m e n   s o m   r å d e r   i n o m   s a t a n i s m e n   v ä g r a r   l ä g g a   s i g .   I s t ä l l e t   s k r i v e r   j a g   f y r a   s i d o r   o m   " D e t   s o c i a l a   l o t t e r i e t " . 6. Jag ska återigen avsluta den där filosofiuppgiften. Istället skriver jag det här blogginlägget!


. . .
Det värsta jag vet är när folk misstar min dåliga självdisciplin för indolens


Jag är en skenhelig liten subba, del 1.

I deras ögon.
Med mina röda läppar som pratar och pratar med utnötta ord och lovar tomma men inte desto mindre innerliga fantastiska fantasilöften om hängivelse och trogenhet och min konstanta missförstådda vänlighet.
Jag klandrar ingen. Jag skulle också låta mig luras.


Lee Lozano


RAW


Vad ger man bort i födelsedagspresent till en 6åring, utan att introducera henne in i materialismens smutsiga värld?

...


Kägelbanan

yupyup,
intim och mysig liten spelning,
inget party
men alltid trevligt att slå sig ner med en bärs framför livemusik.

Om tjugo minuter drar jag iväg till Moderna Museet,
hoppas på lite inspiration...


PissK

Jag avskyr det obarmhärtiga vädret såpass mycket att den här veckan som gått varit den bästa på snart sex månader. Trots all smärta och alla (stol)piller etcetera. Jag har barrikaderat mig inne och bara läst böcker, spelat piano, ätit glass, sovit och skitit i sju dagar och det har varit underbart.

Jag märker att ju längre jag avskärmar mig från folk desto mer inser jag hur mycket ogillar jag folk.
Fast jag misstänker att aversionen kanske bara är någon sort omvänd social frustration...

RSS 2.0